1. ANASAYFA
  2. KUR’AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM

O belâgat ise, nazmın cezaletinden ve hüsn-ü metanetinden ve üslûblarının bedaatinden, garib ve müstahsenliğindenve beyanın beraatinden, faik ve saffetinden ve maânîsinin kuvvet ve hakkaniyetinden ve lâfzının fesahatinden, selâsetinden tevellüd eden bir belâgat-i harikulâdedir ki, benî Âdem’in en dâhî ediblerini, en harika hatiblerini, en mütebahhir ulemasını muarazaya davet edip bin üç yüz senedir meydan okuyor,onların damarlarına […]
Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi,Kur’ân,• şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi;• ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi;• ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri;• ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin manevî hazinelerinin keşşafı;• ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı;• ve âlem-i şehadette […]
Kur`an-ı Kerîm, Allah`ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur`an, son Peygamber Hz. Muhammed`e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür (*) yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur`an-ı Kerîm ferde ve cem`iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî – mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet başkanından, kumandandan […]